mandag 12. september 2011

120911: Dagens dame bruker stemmen

.- Nei, sier dagens dame, det er ikke det samme hvem man stemmer på, bare man bruker stemmen sin. Man må bruke den rett.

Med det mener damen at man skal tenke seg om, og stemme på de man mener er best egna til å styre.

- Vi må ikke la oss lokke av fagre løfter uten innhold, sier damen, og så må vi huske at det er lokalvalg. Vi må se hvordan partiene har stemt i viktige saker, ikke bare hva de lover. Har de stemt på vannet og fuglene og barna som skal gå langs veien til skolen - det er det viktige.

Og damen låner Harald Sverdrups "Stemmeseddel", og går inn i avlukket og gir stemmen sin havet og grunnfjellet og til de som lever her om hundre år.

Stemmeseddel
Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.
Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og moselaget i berget,
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.
Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.
Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus. Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.

Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.
Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.

- Harald Sverdrup -


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar