onsdag 16. november 2011

161111: Dagens dame bærer en jerv

.Det er kanskje ikke det letteste dyret å bære, hun har valgt, dagens dame. I forhold til f.eks. å bære en kanin, er det en ganske uhåndterlig bør. Det største dyret i mårfamilien inviterer ikke akkurat til bæring.

- Men noen ganger må det bæring til, sier dagens dame, og dette er mitt kors å bære.

Hun synes det vitenskaplige navnet Gulo gulo er veldig fint, og det engelske wolverine enda finere.

- Og så ser den ut som en liten bjørn, sier damen, og blir man kjent med den, er den sikkert snill.

Hun bærer videre, med tydelige merker etter den motvillige jerven.

- Men noen ganger må det bæring til, gjentar hun, og dette er mitt kors å bære.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar