onsdag 7. mars 2012

070312: Dame med enslige sokker

.- Hvor blir de av?, lurer dagens dame, hun snakker om sokkene, de som på mystisk vis ser ut til å forsvinne i vaskemaskinen. Hadde hun ikke visst bedre, ville hun tillagt vaskemaskinen egenskaper som gjorde at den måtte ha en viss menge sokker for å fortsette å fungere, men damen vet utmerket godt at vaskemaskiner er nettopp maskiner, og ikke tror hun det går usynlige vesener rundt i huset hennes og stjeler sokker, heller.

Men hvor blir de av? Det aner hun ikke. Ikke irriterer hun seg så mye over det heller, det har hun sluttet med. Hun anser sokkeslaget for en tapt sak, og har innsett at hun, som så mange andre, må gå med forskjellige sokker på, hvis hun ikke skal gå barbeint.

- Men jeg har en løsning, sier damen, siden dette ikke er noe jeg er alene om, kan vi jo samles i en sokkebyttering. Vi tar med de enslige, og ser om noen vi kjenner har en som passer bedre enn de som ligger i vårt eget skap. En slagskontaktformidling for sokker, på en måte.

Noen vil finne en som passer for dem, og leve lykkelig alle sine dager, i alle fall helt til vaskemaskinen og hverdagen krever sitt. Og andre, de må leve med stadig nye partnere, med ulike farge og størrelse. Noen vil passe ganske bra, andre ikke. Akkurat som i livet ellers.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar