torsdag 11. oktober 2012

111012: Dame med tallerken

.- Ser det litt stusslig ut?, spør dagens dame, hun bærer en tallerken.

Det ser i alle fall ikke ut som middag for en hel dame.

Dagens dame tenker på alle de damene som aldri blir helt mette, fordi de alltid strever med maten. I en verden der mange sulter, blir vi overøst med råd om hva vi skal spise, og ikke akkurat råd av den typen som sikrer en fornuftig matvareproduksjon.

Nei, rådene skal sikre lykke og glede, ungdom og helse, i all evighet.

- Jeg vil gjerne være lykkelig og glad, sier damen,
- Men jeg vil at grisene skal være det også. Og så vil jeg at vi skal dele på det vi har. Og jeg vil være mett. Og den dagen en av de store avisene fokuserer på akkurat det på forsida, da skal jeg også kjøpe en løssalgsavis, lover damen. På tro og ære.
.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar