torsdag 22. april 2010

220410: Dame med stemorsblomst

 ..


Dagens dame bærer en stemorsblomst. Stemorsblomsten er en liten tøffing, som godt tåler frost og tøffe tak, sånn sett passer den til navnet sitt, akkurat som stemødre, som det vel ikke er så mange som sier mer, kanskje, reiser den seg opp igjen etter at det har stormet rundt den.

Før syntes damen den hadde et stygt navn, stemor var noe fryktelig hun kjente til fra eventyrene, og hvem vil vel ha en blomst som er oppkalt etter mora til kjerringdattera, eller hun som gifta seg med faren til Snøhvit i hagen sin? Etterhvert har det blitt mange måter å være mødre på, og damen synes om sagt at den lille tøffingen passer godt til å hete stemor.

Så får det heller være at mytene rundt blomstens navn ikke akkurat krediterer den snille stemora. Den lille blomsten vet bedre, og hun har vært ute en vårnatt før, og er proppfull av tro på at hun overlever. Denne gangen også. Og hun er overbevist om at det er like vanlig å treffe på eventyras stemor som det er å møte ei kjerring med nesa fast i en stubbe. I alle fall nesten.

Stemorsblomst: "Navnet har den der fra, at man har tænkt sig de fem kronblade som
en stedmor med fire døt re. Selv sidder stedmoren som det stør ste nedadvendte blad
med st øt t e pa a t o bægerblade. Hun ha r alt saa sin egen, dobbelt e st ol at sidde pa a , og
hendes tvende egne døt re - de t il begge sider staaende kronblad - har ogsaa hver sit
bæger blad at støt t e sig t il, alt saa egne stole. De to steddøt r e er der imod de opadvendte
kronblade, der kun har et bægerblad tilsammen at sidde paa. Men t il gjengjæld er de
sidst e saa langt smukker e - neop som i eventyr et": Fra: Bor rebæk, J .H.: Planteskit ser .


 .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar