mandag 27. september 2010

270910: Dame med megafon

 .- I dag skal vi jobbe videre med oppgaven, sier dagens dame, og som et hjelpemiddel for å bli hørt, har hun med seg en megafon. Hun var nemlig så sliten i stemmen sin, damen, at hun tenkte at noe måtte gjøres. De som har snakket til forsamlinger i overfylte klasserom, vet at innestemme ikke nytter, det må en kraftig utestemme til, eller altså, som vår dame velger: man kan bruke megafon.
.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar